Линкови

demic.mirko@gmail.com

Нарадна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац

Издавачко предузеће „Aгора“, Зрењанин

Izdavačka kuća „Dereta“, Београд

Установа културе „Кораци“, Крагујевац

Лагуна, Београд