Učešće na književnoj večeri u “Krupari”, Bačko Dušanovo (29. oktobar 2011)