Promocija romana TREZVENJACI NA PIJANOJ LAĐI, Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”, Kragujevac. Fotograf Dragan Vučković