Promocija romana TREZVENJACI NA PIJANOJ LAĐI, Narodna biblioteka Kruševac

21. Decembar 2010.