Promocija MOLSKIH AKORDA, Narodna biblioteka “Vuk Karadžić”, Kragujevac. Fotograf Nebojša Radosavljević Raus

14. Maj 2008.